Když malé věciRenovujeme a čistíme strojní součásti a zařízení

Renovujeme a čistíme strojní součásti a zařízení

Společnost Pure Bohemia, s.r.o. poskytuje chemické a mechanické čištění strojních součástí, součástí vakuových komor z různých odvětví průmyslu a dalších zařízení.

Příklady čištěných zařízení:
PVD, CVD, MOCVD komory napařovacích zařízení a jejich části, BAK, BAV, ANELVA sady, pylony, planety, různé naprašovací hlavice, keramické, plastové, karbonové a grafitové součásti a zařízení a mnoho dalších.

dokáží dělatRecyklujeme a rafinujeme drahé kovy

Recyklujeme a rafinujeme drahé kovy

Společnost Pure Bohemia, s.r.o. poskytuje služby chemického a mechanického získávání jakýchkoliv drahých či zajímavých kovů a jiných substrátů z různých směsí, slitin a produktů v rámci vyspělého renovačního programu.

velké rozdílyPoskytujeme mnoho podpůrných služeb

Poskytujeme mnoho podpůrných služeb

V rámci spolupráce s Pure Bohemia, s.r.o. se můžete těšit na mnoho dalších doplňkových služeb a benefitů jako například, kompletní systém správy zakázek, zakázková výroba náhradních dílů, analýzy a testování, logistika a mnoho dalších.

Kdo jsme

Refining

Společnost Pure Bohemia, s.r.o. dnes poskytuje široké spektrum služeb v oblasti profesionálního čištění strojních částí a zařízení a rovněž poskytuje odborné služby v oblasti recyklace a rafinace drahých kovů v mnoha průmyslových odvětvích.

Novinky u nás

STÁLE PROKAZUJEME KVALITU NAŠICH SLUŽEB 30. srpna 2019

STÁLE PROKAZUJEME KVALITU NAŠICH SLUŽEB

S potěšením Vám můžeme oznámit, že naše společnost v červenci 2019 opět úspěšně absolvovala recertifikační audit a obdržela tak od Certifikačního orgánu systémů managementu QES Cert, s. r. o., certifikace ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016. Stále tedy splňujeme veškeré požadavky na systém řízení kvality organizace a environmentálního managementu v oblasti renovace a čištění strojních částí a zařízení a recyklace a rafinace drahých kovů.

Opět jsme potvrdili kvalitu našich služeb 24. července 2017

Opět jsme potvrdili kvalitu našich služeb

S potěšením můžeme oznámit, že naše společnost v červenci 2017 úspěšně absolvovala recertifikační audit a obdržela tak od Certifikačního orgánu systémů managementu European Certification Body s.r.o., certifikace ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016.  I nadále tedy splňujeme veškeré požadavky na systém řízení kvality organizace a environmentálního managementu v oblasti renovace a čištění strojních částí a zařízení a recyklace a rafinace drahých kovů.

Prokázali jsme kvalitu našich služeb 30. listopadu 2014

Prokázali jsme kvalitu našich služeb

S potěšením můžeme oznámit, že naše společnost v červenci 2014 úspěšně absolvovala audit a obdržela tak od Certifikačního orgánu systémů managementu TÜV SÜD Czech s.r.o., certifikace ČSN EN ISO 9001: 2009 a ČSN EN ISO 14001 : 2005.  Splňujeme tedy veškeré požadavky na systém řízení kvality organizace a environmentálního managementu v oblasti renovace a čištění strojních částí a zařízení a recyklace a rafinace drahých kovů.

Čištění a renovace

Refining

Společnost PB poskytuje chemické a mechanické čištění strojních součástí a vakuových komor z různých odvětví průmyslu a pokročilou úpravu povrchů jako pískování (abrazivní a neabrazivní), leštění, metalizaci i ultrazvukové čištění deionizovanou vodou. Služba čištění zahrnuje detailní vstupní, mezioperační a výstupní prohlídky a testování a zároveň prodejní, logistickou a technickou podporu. Naše služby jsou šetrné k základním substrátům, tak aby byl prodloužen životní cyklus přípravků a částí komor.

Mezi další naše služby patří poskytování odlakování, zakázková výroba náhradních dílů podle požadavků zákazníka pomocí ohraňovacího lisu, formátování vodním paprskem. Provádíme také drobné opravy stávajících dílů zákazníka, výměny malých součástí.

Chemické procesy

Zabýváme se zejména odstraňováním kovových depozic ze základních materiálů za pomoci chemických činidel. V použitých technologiích pracujeme jak s kyselými nebo alkalickými lázněmi, tak s organickými sloučeninami. Základními postupy v chemickém čištění jsou odmašťování, selektivní mokré leptání a odlakování.

Odmašťování:

 • Nabízíme možnost suchého i mokrého odmaštění ze široké palety materiálů.
 • Nejvíce se tyto postupy využívají pro zařízení, u nichž jsou kladeny vysoké nároky na čistotu, jako jsou vakuové komory pro naprašování či napařování.

Selektivní mokré leptání:

 • Je chemické odstranění většiny kovových i nekovových a řady organických povlaků z rozličných základních materiálů
 • Běžně za pomoci chemických procesů odstraňujeme hliník, měď, chrom a řadu dalších kovů i jejich směsí
 • Dále se zabýváme odstraňováním povlaků nitridu a karbidu titanu nebo chrómu převážně z kovových nosičů
 • Zpracováváme odpady ze solárního průmyslu.

Odlakování:

 • Disponujeme technologiemi pro odstraňování rozličných organických povlaků
 • Specializujeme se na laky a barvy, používané v automobilovém průmyslu včetně těch nanášených kataforezním lakováním.

Mechanické čištění

Při realizaci zakázek využíváme i vlastní mechanickou dílnu, zajišťující široké spektrum služeb.

Demontáže nebo výměny vadných součástí

 • Broušení
 • Otryskávání
 • Úpravy drsnosti povrchu
 • Leštění
 • A zpětnou kompletaci.
 • Mechanické odlakování menších dílů.

Metalizace

V rámci povrchových úprav nabízíme možnost nástřiku hliníkem plamenem kvalifikovanou obsluhou s bohatou praxí. Jsme schopni nastříkat i tvarově složitější výrobky s případným maskováním ploch, jež nemají být povlakovány. V případě zájmu máme možnost poskytnout i nástřiky keramickými povlaky založenými na Al2O3.

Výroba nových částí

V rámci provozu mechanických dílen nabízíme výrobu nových dílů podle technických výkresů a specifikací zákazníka. Využíváme mnoha technologií:

 • Řezání vodním paprskem nebo laserem
 • Ohýbání plechů
 • Svařování metodou MIG/MAG i TIG.
 • Zpracováváme ocelové, měděné a hliníkové materiály.
 • Zprostředkujeme i výrobu titanových dílů.

Recyklace a rafinace

Refining

Společnost PB poskytuje služby chemického a mechanického získávání zájmových a drahých kovů z různých dílů, směsí a slitin. Specializujeme se nejen na drahé kovy jako zlato a stříbro, ale i další kovy jako indium, molybden, palladium, a mnoho dalších.

Mezi poskytované služby patří rafinace získaných kovů na čistotu dle požadavků zákazníka (např. zlato 99,99%, stříbro 99,99%, indium 99,999%). Jsme vybaveni přístroji a zázemím pro chemickou i elektrochemickou rafinaci, a závěrečné tavení kovů (atmosferické, vakuové a vysokoteplotní).

Podle požadavků zákazníka jsme schopni začít výzkum recyklace různých kovů a materiálů (např. plastů).

Separace

Nabízíme službu separace drahých kovů (zlato, stříbro, palladium a jiné) z různých směsí a slitin, které získáme v rámci renovační služby. Zákazníkovi tak nejenom vracíme znovu použitelný díl do výroby, ale pokud si to situace žádá, také vzácný kov z jeho vlastní výroby. Jiný zdroj směsí a slitin může být ze zlatnického a elektrotechnického průmyslu, např. ve formě polotovarů (slitků).

Další službou naší společnosti je separace india a gallia z jejich směsí zejména z fotovoltaického a elektronického průmyslu. V kooperaci s akademickými pracovišti byla v naší společnosti vyvinuta unikátní metoda na separaci india a gallia ze směsí Cu-In-Ga-Se, která se používá pro výrobu fotovoltaických panelů.

Ve svých aktivitách se neomezujeme jenom na vyjmenované kovy, ale snažíme se vyhovět požadavkům na separaci pro každého našeho zákazníka.

Rafinace

Separací drahých kovů jako zlato, stříbro, palladium nebo významných kovů jako indium činnost naší společnosti nekončí. Dané kovy nejenom oddělíme, ale i vyrafinuje na čistotu požadovanou zákazníkem.

 • Zlato až 99,99%
 • Stříbro 99,95%
 • Indium 99,999% a jiné

Jsme vybaveni přístroji a zázemím pro chemickou i elektrochemickou rafinaci a závěrečné tavení kovů.

 • Atmosferické
 • Vakuové
 • Vysokoteplotní

Další služby

Refining

Nedílnou součástí služeb jsou vstupní a výstupní kontroly kvality, vypracovaný systém správy o čištěných dílech, precizní balení zakázek a jejich včasné vyzvednutí a dodání. Vyčištěné díly můžeme otestovat pomocí drsnoměru a úchylkoměru. Poskytujeme dále analýzy kovů pomocí rentgenového fluorescenčního spektrometru a atomového absorpčního spektrometru. A samozřejmě příjemný tým zaměstnanců, který je vždy ochoten Vám pomoci i s těmi nejjemnějšími detaily.

Kontrola kvality

Probíhá tak, abychom mohli zajistit maximální možnou kontrolu všech používaných procesů.

Vstupní inspekce:

 • proces přijetí zakázky natáčíme na video, díly kontrolujeme vizuálně, přičemž se zaměřujeme na poškození jako např. povrchové škrábance, deformace dílů, prasklé sváry, apod.
 • V případě dílů s depozicí drahého kovu díly vážíme.
 • Kontrolujeme shodu počtu dílů dle objednávky / dodacího listu.
 • Nové díly měříme, vážíme a fotíme do databáze.

Mezioperační kontroly:

 • V průběhu procesu kontrolujeme, zda nedochází ke změně povrchu dílu.
 • Sledujeme správnou teplotu a koncentraci chemických lázní, stejně tak dobu působení.
 • Při mechanických úpravách sledujeme hrubost povrchu dílů.

Výstupní inspekce:

 • tento proces zahrnuje závěrečnou kontrolu počtu dílů a vizuální kontrolu.
 • Opět vše natáčíme na video, díly pod kamerou balíme a ukládáme do přepravních boxů. Provádíme měření dle požadavků zákazníka, např. měření drsnosti, apod.

Logistické služby

Pro naše zákazníky zajišťujeme organizaci vyzvednutí i doručení zakázky:

 • Vyzvednutí/doručení dílů na místě určeném zákazníkem služebním vozem nebo prostřednictvím externího dopravce.
 • Na žádost zákazníka sjednáme pojištění zásilky, celní formality apod.

Zákaznický servis

Pro maximální komfort našich zákazníků poskytujeme informace o stavu zakázek.

Potvrzení objednávky a zprávu o stavu dílů při přijetí, informování o případném poškození a komunikace o dalším zpracování zakázky.

Současně nabízíme zajištění příslušných analýz především v oblasti služeb rafinace drahých kovů, popř. analýzy nanesených vrstev na čištěných dílech, apod.

Na přání zákazníka provádíme i monitoring dílů - sledování živostnosti dílů, tzn. monitorujeme, kolikrát byl sledovaný díl na čištění v našem procesu a zda dochází k průběžnému opotřebení.

Balení

Nabízíme balení dílů v čistých prostorech třídy 1000.

Díly balíme v čistém prostoru do jednoduchých nebo dvojitých vakuovaných obalů (nejčastěji LDPE).

Specifické díly balíme dle požadavků zákazníka do příslušných přepravních obalů (dřevěné bedny, kartony, plastové boxy, atd.), ukládáme na paletu, apod.

Vývoj nových technologií a postupů

Laboratorní zázemí

V rámci našich činností je nezbytné mít podrobné informace o vlastnostech zpracovávaných materiálů. Vzhledem k širokému spektru materiálů, s nimiž pracujeme, jsou nedílnou součástí našeho provozu laboratoře s přístrojovým vybavením pro základní analytická měření a zjišťování operativně potřebných parametrů. Specializovaná měření zajišťujeme v nejvyšší dosažitelné kvalitě na spolupracujících akademických pracovištích, vybavených nejmodernější přístrojovou technikou. Průběžně usilujeme i o doplňování dalších přístrojů, abychom mohli na požadavky zákazníků reagovat rychleji a zkracovali tak časy nezbytné na kvalifikovaná hodnocení našich možností v jednotlivých nově laděných procesech.

Výzkumné kapacity

Základem pro jakýkoli technologický vývoj je kvalifikovaný a kvalitní tým. Jako malá společnost maximálně využíváme kreativní přístup na všech úrovních vývoje nových procesů a technologií. Vlastní kapacity s velmi dobrým přehledem o metalurgii, chemických procesech, anorganických i organických technologiích doplňuje několik pracovníků se středoškolským vzděláním, dlouholetou praxí a zkušeností v oboru. Specializované úkoly řešíme s dílčí podporou externích zaměstnanců a kooperujících specialistů.

Vývoj na míru

Protože základem naší práce je realizace technologií podle požadavků klientů z různých oblastí průmyslu, je třeba pracovat s nejrůznějšími materiály, technologiemi a pružně kombinovat různé přístupy. Naše postupy a procesy proto vychází z chemicko-inženýrské praxe a provozních zkušeností našeho týmu s podobnými, případně modelově příbuznými procesy. Jsme tak schopni využít jednak vlastní zdroje, ale v případě nutnosti zapojit i naše experty.

Dokumenty

Zde naleznete veškeré důležité dokumenty ke stažení. V případě dalších dotazů nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Kontakt

Provozovna

Průmyslová 397
440 01  Louny
Česká republika

tel.: 777 456 400
e-mail: info@purebohemia.cz

Sídlo společnosti

Petrské náměstí 1186/1
110 00  Praha 1
Česká republika

IČ: 24318451
DIČ: CZ24318451

Rejstříkový soud: Městský soud v Praze oddíl C, vložka 196039

Kontaktní formulář

Webcam

Vážený zákazníku, pro zkvalitnění a rozšířění služeb pro Vás tento obsah připravujeme.

Primárně za účelem zvýšení transparentnosti našich služeb a pro Vaši informaci připravujeme pro Vás přístup k webové kameře, kde budete moci nahlédnot do číastí provozu, kanceláří, nebo naše kolegy.

Děkujeme za trpělivost.

Váš tým Pure Bohemia

Uživatelské rozhraní

Vážený zákazníku, pro zkvalitnění a rozšíření služeb pro Vás tento obsah připravujeme.

Zde se můžete těšit na přistup do uživatelského prostředí, ve kterém budete mít veškeré důležité informace ohledně všech vašich minulých, současných i zakázek do budocuna při ruce.


Děkujeme za trpělivost.

Váš tým Pure Bohemia

recyklace a rafinace drahých kovů – čištění strojních součástí
pokračovat
hideIntro(); #intro fadeIn() sky forest tree branch